RESULTATLISTA: KLASS:6 5 km stavgång

==========================================================

1 Gunnel Nilsson SPF Boren 49 min

2 Majvor Gustafsson SPF Boren 49 min

3 Katarina Gillström Borensberg 50 min

4 Martina Gillström Borensberg 50 min

5 Eva Jansson Tjällmo 51 min

6 Hanna Gustafsson Tjällmo 51 min

7 Linda Nordström Motala 52 min

8 Karin Dahlgren Motala 52 min

9 Karin Pettersson Fivelstad 53 min

10 Lennart Gustafsson SPF Boren 53 min

11 Annelie Nordström Motala 58 min

12 Maria Edlund Motala 58 min

13 Annika Lindén SPF Boren 63 min

14 Margareta Ljungars Skeppsås 63 min

15 Maj-Britt Erlandsson SPF Boren 64 min

16 Gun-Britt Ekerbring SPF Boren 64 min

17 Stig Andersson SPF Boren 64 min

18 Gun Nilsson SPF Boren 64 min

19 Anitha Andersson SPF Boren 64 min

20 Mona Carlsson SPF Boren 64 min

21 Helena Jansson SPF Boren 64 min

_