RESULTATLISTA Stavgång, 5 km

1 Bengt Jansson Linköping 41 min

2 Barbro Östlund Vreta SoMK 54 min

3 Birgitta Jansson Linköping-Eriksson 54 min

Dessa tre finns även med i resultatlista, 5 km motion.