Anmälan 2019

Fyll i namn, och övriga uppgifter. Tack!


Skicka Din anmälan - men glöm inte att betalning skall ske via plusgiro: 16 09 28 - 8. Märk talongen "Kanallöpet" och ange även referensnumret du får när du skickat anmälan. Anmälan är giltig först när betalning skett!

Att betala: 0 kr